Velkommen til EUTF - Evangeliet ut til folket

Dette området er kun for administratorer av nettstedet.

Innlogging
Glemt ditt passord?

EUTF Misjon
Etter invitasjon fra Tore Paulsen har vi ved to anledninger besøkt Ukraina. Gjennom disse besøkene har vi sett litt av den nøden som er i dette landet.
Vi starter derfor opp vårt eget Misjonsarbeid i Ukraina, og vi har allerede gitt penger som har gått til å kjøpe et rehabiliteringssenter for rusmisbrukere. Dette senteret ligger i provinsen Ivankov.
EUTF sitt misjonsarbeid i Ukraina ønsker å hjelpe barn/unge samt familier som ikke er i stand til å hjelpe seg selv.
Fattigdom og høy arbeidsledighet gjør det umulig for mange foreldre å hjelpe barna sine. Dette fører mange ut i et liv på gata, hvor de må overnatte ute, sommer som vinter.
Rusmisbruket er veldig høyt, og mange bor i kloakken i Kiev.

Vår samarbeidsmenighet i Ukraina er Christian Hope Church som ligger i Kiev.

Vi har bidratt til kjøp av et rehabiliteringssenter i Ivanchov slik at rusmisbrukere skal få et tilbud om hjelp.

VARME HENDER OG VARME HJERTER TRENGER VI, BLIR DU MED ?

KONTO TIL MISJONSARBEIDET I UKRAINA ER 1503.10.81855

   

               

Litt om Ukraina
Ukraina har ca. 46 mill innbyggere, og er et land der noen få er veldig rike. Mafiaen har mer enn alt. Middelklassen er også liten. De fattige utgjør den største prosenten av landets innbyggere.
Nøden i Ukraina er stor. Barn bor i kloakknett og lever av prostitusjon. Enslige mødre må ta barna ut av skolen så de kan være med på søppelplassen å leite etter mat. Landet er i økonomisk krise etter Sovjetunionens fall.
REHABILITERINGSSENTERENE


    

Det er til sammen 6 landbrukseiendommer som drives som et ledd i rehabiliteringen.
Dr drives det med sauer, høns, gås og griser.
I tillegg dyrkes det poteter og grønnsaker.

 

Snekkerfabrikken i Ivankov

Vi ønsker også å hjelpe med oppstart av en trevarefabrikk/snekkerverksted.
Snekkerverkstedet vil ha stor betydning for videre rehabilitering og økonomisk tilskudd for driften i Ukraina.
Snekkerverkstedet er under etablering , vi har huset men trenger nå penger for å klargjøre huset til bruk til bruk , fabrikken kan også bidra til bedre økonomi for rehabiliteringsarbeidet i Ukraina .
Mjølløst gård i Sandefjord har gitt mange fullt brukbare maskiner til dette formålet. Høvel, boremaskin, div. elektriske sager pluss annet utstyr for bruk ved en slik fabrikk.


(KLIKK PÅ BILDENE FOR Å SE DEM STØRRE)

 Nyheter