Velkommen til EUTF - Evangeliet ut til folket

Dette området er kun for administratorer av nettstedet.

Innlogging
Glemt ditt passord?

Saron Vatne

19. juni 2015

Pastor Frank leder musikken

Herlig å være tilbake på Saron, Vatne igjen.  En menighet som vi har besøkt flere ganger de siste årene.  På denne turen var Terje og Pastor i GKS, Bjørn Thore Friberg med.  Og vi hadde noen fantastisk flotte møter. Både på Vatne, Brattvåg misjonshus og på Stranda, som vi også besøkte i løpet av uka var det et sterkt Gudsnærvær.

De fleste møtene hadde vi på Saron Vatne og møtene ble til stor inspirasjon for menigheten og for den enkelte. Bjørn Thore og Terje, i tillegg til undertegnede delte fra sine hjerter, og tilbakemeldingene i ettertid viser en menighet som har bestemt seg for å søke Gud og Hans vilje enda mer intenst i fremtiden. Menigheten med Pastor Frank i spissen ønsker å bli ledet av Den Hellige Ånd i alt de foretar seg. Slik at alt skjer etter Guds vilje, ikke etter mennesker. Derfor ser de også på bønnemøtene som det viktigste møte som menigheten har. Der samles menigheten for å få Guds ledelse i videre arbeid. Da kan Gud bygge sin menighet. Vi ber om videre vekst menigheten på Vatne.

 

 

 Terje på alternativmessa

Alternativmessa I Ålesund

 

Under vårt besøk på Vatne ble det arrangert en alternativmesse i Ålesund, og der dro undertegnede og Terje inn. Terje er jo som mange vet gift med ei dame som tidligere har drevet i det alternative, med new age. Så Terje har førstehåndskjennskap til hva dette dreier seg om. Han opplevde å se Guds kraft forandre kona, Mariann sitt liv. Og Guds kraft kan løse og sette alle mennesker fri.

Så vi dro inn til Ålesund i trygg forvisning om at Han var med. Noen kristne fra Ålesund hadde også ordnet en egen stand der inne. Der ble det tilbudt forbønn for alle behov.

Det som gjorde sterkest inntrykk på meg var ei dame som jeg stoppet og spurte hva hun søkte etter. Jeg så hun inn i øynene og jeg kunne se en smerte og fortvilelse som gjorde at jeg fikk nød for denne damen. Hun fortalte at det hun egentlig mest av alt ønsket var fred og ro i sjel og sinn.

Jeg fikk delt vitnesbyrdet mitt og fortalt om en levende Gud som ønsket å fylle hennes tomrom og fjerne smerten og angsten som bandt henne. Mens jeg talte til ho så kunne jeg se at hun fikk håp om en forandring. Det hele endte med at ho satt seg på stolen og ble bedt frelsesbønnen med.

En annen fikk vi be med på vei ut av hotellet som messa ble arrangert i. Ho var også helt åpen for evangeliet.

Dette forteller oss at de menneskene som går på alternativmesser er åpne for evangeliet. Tror at vi kristne på banen der hvor det finnes syndere og mennesker i nød. Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jesus sin agenda er den samme som den alltid har vært; frelse syndere. «Kom til meg alle dere som strever å har tungt å bære. Og jeg vil gi dere hvile», sier Jesus i matt 11, 28.

Og det er mange mennesker som strever i Norge i dag. Derfor må vi ut med budskapet.

 

 Nyheter